Login Form

Algemene informatie over onze boerderij

- Groepsfoto van  Jolmer / Anna / Fouke / Gerjo / Arjen / Jelle-Douwe / Jan.

- Waar staat het bedrijf ( kaartje) en wat is de grondsoort.

- Beschrijving van de Feanpolder

- Verkaveling en de ontwatering

- aantallen koeien / hokkelingen en kalveren

- hectares grasland en maisland.

- Huisvesting